Sukces w Twoich rękach II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Lider projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Rozwoju „Innowacje”

Landvolkbildung Turingen e.V.

 

Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości powiecie włodawskim, hrubieszowskim i chełmskim poprzez przeszkolenie 50 bezrobotnych z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, samozatrudnienie 43 z nich w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
  2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  3. Wsparcie pomostowe
  4. Współpraca ponadnarodowa

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2015